دستمزد هایی که خیلی زخمی شده اند

admin دسته‌بندی نشده

نویسنده تاریخ «آه ای مامان» که درون بخش کلکسیون شعر نوزدهمین و بیستمین اطراف کارمزد «مهرگان نزاکت» نیکوترین کلکسیون داستان شناخته شده است، در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت کیفی داستان های کوتاه ایرانی و نشر آن ها درون سال های اخیر اظهار کرد: من از کیفیت شعر کوتاه در ایران وافر دفاع می کنم، چون واقعا علو العاده است، یعنی چنانچه از ۲۰ – ۲۵ سال اخیر تا همین امروز به آن نگاه کنیم، داستان های کوتاه بیش زبر العاده ای تصنیف شده است. رمان لمحه بلند، زندگی باثبات تر، وضعیت اقتصادی امین خیس و شرایط پاشیدن زورمند لطافت از آن چه امروزه نویسندگان ایرانی دارند، می خواهد. بوسیله جرأت می توانم بگویم ادبیات هایی تو ایران نوشته شده که شاید از نیکوترین ادبیات های کوتاه درون ۲۰ سال اخیر گیتی بوده باشند.

او با اشاره به این که مخاطبان ایرانی بیشتر ادبیات می خوانند، گفت: اما وقتی وارد شرایط ترویج ایران می شویم، می بینیم که داستان کوتاه فارسی داخل ایران طاق است، به این معنا که مخاطب بوسیله تعاقب داستان کوتاه نیست و تا اینکه باید داستان کوتاه را به آن ها تشریح داد، خیلی نفس ها تفکر می کنند یک کلکسیون داستان کوتاه، یک رمان است که چند فصل دارد. ناشران غصه در مدت رمان کوتاه فروشی ندارد، عموما چنانچه اندوه آن را چاپ کنند مقدار دنبال زرنگ کمی برایش داخل نظر می گیرند، در مدت سودی برای شان ندارد و آن ها بر زمینه سود و زیان کار می کنند. ناشر باید خیلی کفالت دار باشد یا سرمایه عجیبی داشته باشد که پای کار بایستد، بنابراین ترجیح می دهند رمان منتشر کنند، چون مخاطب هم رمان می خواهد، از این انگیزه چاپ کردن داستان کوتاه فراوان ابکی است.

حسن زاده همچنین درباره وضعیت جایزه های ادبی بیان کرد: درباره دستمزد های دولتی گپ نمی کنم، اما جایزه های خصوصی خیلی زخمی شده اند. پاداش های مستقلی که باقی مانده اند، «بازمانده های یک پیکار تسویه» هستند. خیلی از جوایز معتبر یکی پس از دیگری کنار گذاشته شدند و دیگر وجود ندارند، درحالی که آن ها صداهای مختلفی نزدیک به صدای واقعی ادبیات و صدای خفیه ادبیات هستند، نه صدایی که پیام سیاسی بدهد. جوایز مختار تا جای امکان پذیر تلاش می کنند خوب باشند.

او سپس به مواجب جوایز مستقل اشاره و اظهار کرد: جوایز مستقل مستمری دیگری تیمار دارند، این که کارمایه ایجاد می کنند. قضیه بی پیرایه ادبیات را لول و تحرک می دهند و برای نویسنده ها هم موج خلق کردن می کنند و علاوه بر این می توانند باعث شوند خنیاگر پیگیرتر باشد و به پویایی ادبیات دستیار می کنند. گرچه در اثر هنری رقابت وجود ندارد ولی این جوایز کمک می کنند انرژی به وجود بیاید و ادبیات از انزوای خاصی که معمولا با آن اسیر است خارج شود.

احمد حسن زاده همچنین درباره تاریخچه «آه ای مامان» توضیح داد: این مجموعه شامل ۱۱ داستان است، شش رمان نخست آن به نوعی به هم پیوسته و با محوریت «مادر» هستند که فضای این ها درون پنج رمان اینده تیمار حیات دارد، در این شش داستان پسری مدام مادرش را درون موضع های مختلف روایت می بطی ء و اساسا داستان ها پس از پایان و پس از فروپاشی یک خانواده، محیط مدنی و …هستند که در اواخر دهه ۶۰ و درون فضای جنوب ایران اتفاق افتاده اند. 

انتهای پیام

شاید دوست داشته باشید:

کانن چهار پرینتر از خانواده PIXMA و دو اسکنر متاخر شناساندن کرد

کاننبا شناساندن ۴ هیکل متاخر از سری PIXMA، پرینترهای چندکاره خویشتن را به روزرسانی کرده است. این چهار محصول شامل […]

عرضه چاپگر بدون حاجت به تعویض کارتریج توسط اچ پی

عدم نیاز به تعویض کارتریج و تونر چاپگر می تواند باعث فرح بسیاری از افرادی شود که روزانه با چاپگر […]

نگاهی به ورود اصطلاح های جدید بوسیله کلمه

این مدرس دانشگاه پیام تلالو در گفت وگو با ایسنا، درباره واژه هایی که اخیرا توسط فرهنگستان واژه و ادب فارسی جایگزین […]