«بهلول مخبر و بازرگان»

admin دسته‌بندی نشده

یکی بود یکی نبود. تو روزگاران پیشین بازرگانی بود. روزی از کنار شهر بغداد می گذشت. قفا درب ایالت توقف کرد و نوکر را بوسیله دهات فرستاد تا چهل برز مرغ آب پز شده بخرد و بیاورد. نوکر رفت به بازار و از پیرزنی چهل بذر مرغ آب پز شده خرید و بازگشت. دانه مرغ ها را خوردند و بوسیله رویه خود ادامه دادند. تاجر وقتی فهمید نوکرش فراموش کرده پول دانه مرغ ها را به پیرزن بدهد، بوسیله گنجور خویشتن گفت که پول تخم مرغ های پیرزن را بوسیله حکم بیندازد تا سودی نصیبش شود و هنگامی که به شهر پیرزن رفتند پول او را بدهند.
 هفت سال اغماض و عبور بازرگان باز به شهر بغداد افتاد. بازرگان به گماشته خود گفت: برو پیرزن را صریح کن و بیاور. گماشته رفت و پیرزن را آورد. تاجر پول تخم مرغ ها را با منفعت هفت ساله اش حساب کرد و به او داد. پیرزن خوشحال به مسکن بازگشت. همسایه گیرایی پیرزن را رویت و انگیزه شادمانی اش را پرسید. پیرزن ماجرا را گفت. همسایه گفت: تاجر تو را گول زده است. از چهل تخم مرغ، چهل جوجه خارج می آید، جوجه ها مرغ می شدند و  از هر کدام پنج جگر سکه روزی در می شد. حالا حساب کن چقدر سرت تاج گذاشته است!
پیرزن نزد قاضی رفت و از بازرگان شکایت کرد. بازپرس بازرگان را خواست و دست افزار هایی را که همسایه به پیرزن گفته بود و حساب های پیرزن را برای او جبران کرد و گفت: تو پیرزن را نیرنگ داده ای. سرانجام هرچه بازرگان مال و منال داشت از او گرفت و بوسیله پیرزن رحم. بازرگان غمناک و غمناک در شهر نحو می رفت که به بهلول برخورد. بهلول موجب ناراحتی بازرگان را پرسید. بازرگان وقوع را تعریف کرد. بهلول به او یاد داد که یک من گندم خبره بردارد و به حیاط خانه قاضی برود و مشت مشت کنار مقبره بیفشاند. وقتی قاضی بیرون آمد و گفت: چه فرمان می کنی؟ آخر، مگر کسی گندم خبره را هم می کارد؟ گندم پخته که نمی روید. آن حین به او بگوید: مگر از تخم مرغ کاردان جوجه در می آید! متهم خواهد گفت: نه. آن وقت از او بخواهد تا کالاهایش را پس بدهد. تاجر چنین کرد و کالاهایش را بازپس گرفت. 

علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهاآبادی تو توضیح این افسانه که درون کتاب «فرهنگ افسانه های انسان ایران» و در انتشار ماهریس منتشر شده، آورده اند: بهلول یکی از چهره های افسانه ای است:  مرد فقیری که از هوش و فهم زیادی نصیب مند است. 
این افسانه خلاصه یکی از روایت هایی است که راجع به هوش و کاردانی  بهلول در کتاب «افسانه های کردی» نقل شده است.

انتهای پیام

شاید دوست داشته باشید:

لوحه های ارزشمند فارسی دَری به خشکی امدن دیوار بخانه برگشتن بنده روسیه

به گزارش ایسنا، بوسیله نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مرتضی رضوانفر با اقرار این که براساس […]

Nemonic؛ پرینتری که از سلفی شما پیغام چسبان تهیه می یواش

بیشتر افراد علاقه مند بوسیله مملکت ی فناوری، به چاپگرهای خوب فرع مند هستند و باید گفت نیمونیک یکی از […]

انسان سریال های رمضان ۹۹ را چطور دیدند؟

ساز ناسازگاری انسان با سریال ها از همان روزهای اول کوک شد. «نظامی» هادی مقدم دوست اولین سریالی بود که […]