تلویزیون های دنیا علائم هشداردهنده را می شناسند؛ شما چطور؟!

admin دسته‌بندی نشده

ASولیHAROOOON داخل شرایطی که استعمال از علائم هشداردهنده با هدف منصب بندی سنی برنامه های تلویزیونی، در شبکه های برومند گیتی از جایگاهی مهم و قطعی برخوردار است، بوسیله دیدن می رسد مسوولان و ناظران پخش درون تلویزیون ما همچنان بوسیله مصرف از این علائم اعتقادی ندارند و بجز مواردی نادر که آن غم بوسیله سال ها قبل و به هشدارهای بی ایست کارشناسان و اهالی رسانه برمی گردد، هم صداوسیما و حزن بیننده اش تقریبا با کاربرد از این علائم ناآشنا و از آن محروم هستند. 

این تو حالی است که با نگاهی اجمالی به قوانین و راهنمای ارائه شده برای تماشای دستور کار های تلویزیونی در شبکه های سراسر جهان، می توان به سرعت دریافت که معمولا برنامه های تلویزیونی با محتوای خشونت آمیز یا دیالوگ های جنسی و نامناسب، در مقوله درجه بندی و زمان بندی پخش راحتی می گیرند.

برای مثال در پناد راهنمای والدین بخاطر تماشای برنامه های تلویزیونی شبکه های تلویزیونی درون کشوری متشابه امریکا، کبد منصب بندی ارائه شده است.

منصب  Y: برنامه هایی که در این قسمت قسمت کردن فراغت می گیرند برای تمامی گروه های سنی کودکان مناسب هستند و محتوای آن ها برای کودکان ۲ الی ۶ سال تدارک شده است.

رده Y۷ : برنامه هایی که برای کودکان هفت سال به پشته کم قیمت هست را شامل می شود.

رده G : G برنامه هایی که برای تمامی قسمت قسمت کردن های اهل سنت اعم از بزرگسالان و کودکان مناسب است و با این حال ممکن است برای کوکان جذاب نباشد را شامل می. شود دستور کار های تلویزیونی که درون این گروه قرار می گیرند هیچ محتوای تندی آمیز و یا دیالوگ های جنسی را دربرنمی.

گیرند رده بندی : PG برنامه هایی که تو این گروه قرار می گیرند مقدور است از نظر فداکار از والدین بخاطر کودکان نامناسب. باشند امکان پذیر است درون این برنامه ها مسائل و دیالوگ های جنسی، نامناسب و خشن مطرح.

شود رده بندی: ۱۴ برنامه های این رده بندی مقدور است برای کودکان مادون ۱۴ سال مفت. نباشد در این سری برنامه ها ممکن است مفاهیمی درباره استفاده از مواد مخدر، متلک های نامناسب، کلمات نامناسب و خشونت (اکید صحنه هایی که خون و خون ریزی را به تصویر می) کشند وجود داشته.

باشد رده بندی : MA دستور کار های تلویزیونی این قسمت قسمت کردن مشخصا برای بزرگسالان تهیه شده اند و تماشای آن بخاطر افراد زیر ۱۷ سال مناسب.

نیست ولی این سیستم رده بندی برای پروگرام های تلویزیونی کشورهای دیگری همچون هند و مکزیک نیز وجود.

دارد طبق اطلاعات منتشرشده توسط وب(سایت) fandom راهنمای تماشای برنامه های تلویزیونی شبکه های هند به این ترتیب است که معمولا برنامه های تلویزیونی خانوادگی و کارتون ها سانسور نمی شوند اما محتوای آن ها تک بررسی راحتی می.

گیرد ضمن اینکه دستور کار های مستندی که شامل محتوای مناسب بزرگسالان باشند نیز از ساعت ۱۱ شب بوسیله بعد روی آنتن می.

سیلان نیز برنامه منصب بندی برنامه های تلویزیونی ترکیه که توسط شورای ممتاز رادیو و تلویزیون این سرزمین تعیین شده است همچنین شامل چهار گروه می: 

شود مخاطبان: عمومی برنامه های تلویزیونی این دسته بخاطر تمامی گروه های سنی مناسب هستند و با ارائه «دادن تشبیه کردن» قوم در آغاز پروگرام و آخر هر آگهی تبلیغی به نمایش گذاشته می.

شوند رده :۷ دستور کار های تلویزیونی مناسب بخاطر افراد هفت سال به.

رفعت رده : ۱۳ ارزان برای افراد بالای ۱۳. سال تشبیه کردن این درجه بندی باید در تمامی کشش زمان پخش برنامه نمایش داده. شود ممکن است این مشت برنامه ها فقط درون ساعات:۹ ۳۰ شب تا:۵ ۰۰ صبح به نمایش گذاشته.

شوند :۱۸ برنامه های تلویزیونی این گروه فقط برای مخاطبان بالای ۱۸ سال مناسب هستند و نماد این منصب بندی نیز باید در تمام کشش پخش برنامه ارائه داده. شود امکان پذیر است این مشت برنامه ها داخل فاصله  زمانی:۱۲ ۰۰ شب تا:۵ ۰۰ صبح عرضه داده.

شوند انتهای

شاید دوست داشته باشید:

کانن چهار پرینتر از خانواده PIXMA و دو اسکنر متاخر شناساندن کرد

کاننبا شناساندن ۴ هیکل متاخر از سری PIXMA، پرینترهای چندکاره خویشتن را به روزرسانی کرده است. این چهار محصول شامل […]

عرضه چاپگر بدون حاجت به تعویض کارتریج توسط اچ پی

عدم نیاز به تعویض کارتریج و تونر چاپگر می تواند باعث فرح بسیاری از افرادی شود که روزانه با چاپگر […]

نگاهی به ورود اصطلاح های جدید بوسیله کلمه

این مدرس دانشگاه پیام تلالو در گفت وگو با ایسنا، درباره واژه هایی که اخیرا توسط فرهنگستان واژه و ادب فارسی جایگزین […]